Господи, ние Ти благодарим за този хубав живот, за този хубав свят, който Си създал у нас. Искаме да живеем според тази Любов, която Си внесъл в душите ни. Твоята Светлина да озари умовете ни и с тази Светлина да разрешим онзи Божествен въпрос, който сега седи пред вратата на нашата душа.

Амин.