Да се прослави Бог във всички Свои дела и в моята душа. И да се възцарят всички Негови Добродетели по лицето на всичката Земя - и в моя ум, и в моето сърце. И да бъде всичко живо и разумно в един ум и в едно сърце, и аз - живият и разумният да бъда едно с тях. Така да бъде през всичките векове. Така да бъда и аз през всичките векове.

Амин.