Господи, ние искаме да възприемем Духа на Любовта. Господи, ние искаме да възприемем Духа на Мъдростта. Господи, ние искаме да възприемем Духа на Истината.

Да бъде, Господи, Твоето Име благословено сега и всякога.

Амин.