Бог да живее в нас и ние да живеем в Бога. И Любовта да бъде една силна връзка помежду ни. Не само между нас, но между всички на Земята. И не само между всички на Земята, но и между всички на Небето. И всички, които живеят на Земята и на Небето, да бъдат всички едно.

Амин, тъй да бъде!