Желая, Господи, със силата на Твоята Любов и Мъдрост да възраснат в мен добродетелите, които отначало още Си вложил в моята душа. И аз ще приложа всичките си сили на Твоето лозе за изпълнението на Твоята Воля.

Амин.