Да пребъде благословението на Великия Божий Дух върху моя дух, душа, сърце, ум и воля. Да ги обгърне в Своите обятия и да ги изпълни с благите плодове на Духа Си. Да изпълним благата и свята Воля на Отца на светлините сега и всякога и през всичките векове на бъдещето.

Амин.