Откривам моето сърце за Духа на моя Отец, моето тяло ще стане врата и през този път ще мине Божественото и ще се слее с моя разум и ще образуваме Мъдрост, ще се слее със сърцето ми и ще образуваме Троицата.

Амин.