Господи, ние Ти благодарим за хубавия живот, който Си ни дал. Ние Ти благодарим за този свят, който Си създал заради нас. Ние искаме да живеем по новия начин, по закона на Любовта, която Си внесъл в душите ни.

Нека Твоята Светлина озари умовете ни и с тази светлина да разрешим въпросите, които седят пред вратата на нашата душа!

Амин.