Господи, докато хората спорят, докато хората размишляват по това – онова, аз ще се вслушам в Божественото, Което работи в мене. Ще слушам какво ми говориш, Господи, и ще уча.

Господи, благослови ме. Изпълни душата ми с Твоята Любов, да мога чрез нея да разреша задачите си и да завладея сърцата на хората.

Амин.