(На колене)

Господи, ние сме готови да изпълним Твоята свята Воля абсолютно без никакво изменение и всичката ни радост ще бъде да Ти служим с всичкото си сърце, с всичката си душа, с целия си дух. Искаме да Те познаем като Любов вътре в нас и вън от нас. Да бъдеш Ти винаги във всичките ни начинания, във всичките ни мисли, желания и действия. Да бъдеш Ти начало и край на нашия живот. Начало на всичката Твоя благост и край на всичките наши недоразумения. Начало на Истината и край на Лъжата и заблужденията. Начало на Мъдростта и край на Глупостта. Начало на Силата и край на Насилието. Да бъдеш Ти Новото Начало, което е без начало и без край. Начало на Новата Светлина, на Новия Живот, който сега внасяш в душите ни. Ние Те познаваме, както Ти ни познаваш. Ние Те любим, както Ти ни любиш. Ние сме едно с Тебе, както Ти Си Единственият в тази Светлина.

Отсега нататък ще царува Твоята Любов и пълнотата на Твоята милост през всичките дни на живота ни. Ние начеваме Новия живот. Слез при нас и ние ще дойдем при Тебе, слез при душите ни, внеси Светлината Си на Новия живот.

Озари новите ни сърца, които Си ни дал и изпълни умовете ни със Светлината Си. Благослови ни и ние ще носим Твоето благословение.

И така, нашият девиз е: „Страх отвън, Любов отвътре, тъмнина отвън, а Светлина отвътре“.

С Любов и Светлина, ние сме душите на Любовта и на Светлината.

Амин.