Господи, Ти всякога Си благ, никога не Си ме оставял и сега ще ме избавиш. Аз вярвам в Тебе и на Тебе оставям слабостта си.

Амин.

(Учителят е казал: „При тази молитва Бог всякога помага“.)