Господи, ние искаме да възприемем Духа на Любовта. Господи, ние искаме да възприемем Духа на Мъдростта. Господи, ние искаме да възприемем Духа на Истината.

Да бъде благословено Твоето Име отсега и всякога.

Амин.