О, Ти чиста Любов, Която царуваш над цялата Вселена, изпълни сърцето ми с тази Любов, за да мога да обичам с всичката си сила Тебе, Господи, своя ближен и всички живи същества.

Амин.