О, Ти, Господи Боже, Учителю, Който Си създал всичко заради мене, Ти Си моето упование.

Ти Си моята надежда. Аз вярвам безусловно в Твоето безгранично знание, Твоето всемогъщество и Твоята необятна Любов към всички твари.

Амин.