О, Ти, Господи Боже Премъдрий, озарявай непрестанно моя Дух, бъди мой светилник, бъди мой ръководител във всичко, за да мога да вървя в пътя на Истината и да върша всичко, каквото Ти желаеш.

Амин.