Сутрин в 5 часа:

 1. Обграждане с мотото: „В Името на Божията Любов, в Името на Божията Мъдрост, в Името на Божията Истина, в Които живеем и се движим и със силата на живото Слово Божие да се разпръснат всички лоши помишления и всички вражески сили“ (три пъти).
 2. Добрата молитва
 3. Псалом 91
 4. Молитва на Царството
 5. Лозинката
 6. Тайна молитва за мир
 7. Отче наш
 8. Мотото: „Господи, запази ни, за да проповядваме за Тебе“.
 9. Мотото: „И това е живот вечен, да познаем Тебе Единнаго Истиннаго Бога и Христа, Когото Си изпратил“.

Вечер в 18 часа:

 1. Обграждане
 2. Добрата молитва
 3. Псалом 91
 4. Молитва „Пътят на живота“
 5. Молитва на избраните
 6. Тайна молитва за мир
 7. Отче наш
 8. Мотото: „Господи, запази ни, за да проповядваме за Тебе“.
 9. Мотото: „И това е живот вечен, да познаем Тебе Единнаго Истиннаго Бога и Христа, Когото Си изпратил“.