Понеделник:

 1. Песента „Благославяй!“
 2. Молитва на Царството
 3. Псалми: 91 (по Слав. 90), 23 (по Слав. 22) и 143 (по Слав. 142)
 4. Господнята молитва

Вторник:

 1. Песента „Ще се развеселя“
 2. Молитвата „Пътят на живота“
 3. Псалми: 91 (по Слав. 90), 23 (по Слав. 22) и 27(по Слав. 26)
 4. Господнята молитва

Сряда:

 1. Песента „Песен на светлия път“
 2. Молитва на Братството
 3. Псалми: 91 (по Слав. 90), 23 (по Слав. 22), 19 (по Слав. 18) и 103 (по Слав. 102)
 4. Господнята молитва

Четвъртък:

 1. Песента „Той иде“
 2. Молитвата „Плодовете на Духа“
 3. Псалми: 91 (по Слав. 90), 23 (по Слав. 22) и 112 (по Слав. 111)
 4. Господнята молитва

Петък:

 1. Песента „Фир-фюр-фен“
 2. Молитва на Триединния Бог
 3. Псалми: 91 (по Слав. 90), 23 (по Слав. 21) и 44 (по Слав. 43)
 4. Господнята молитва

Събота:

 1. Песента „Бог е Любов“
 2. Малката молитва
 3. Псалми: 91 (по Слав. 90), 23 (по Слав. 22), 25 (по Слав. 24) и 132 (по Слав. 131)
 4. Господнята молитва

Неделя:

 1. Песента „В начало бе Словото“
 2. Добрата молитва
 3. Псалми: 91 (по Слав. 90), 23 (по Слав. 22) и 61 (по Слав. 60)
 4. Господнята молитва

За пробуждане на съзнанието – Псалом 32 (по Слав. 31).

На всяко XIII число от месеца – Псалом 133 (по Слав. 132).

За лечение на душевно болни – Псалом 57 (по Слав. 56).

Псалми, препоръчани от Учителя, когато е бил на път за другия мир:

Псаломи 25 (по Слав. 24), 31 (по Слав. 30), 71 (по Слав. 70), 77 (по Слав. 76) и V глава от Евангелието на Матея.

„Четете двата Псалома 91 и 23 и не се страхувайте! Ще видите, че каквото и да се случи, всичко ще се превърне на добро.“ – Учителят