Песента „Благославяй“

Благославяй, душе моя, Господа!

Не забравяй всите Му милости,

Не забравяй всите Му благости,

Не забравяй всите Му добрини!

Не забравяй милостта Му,

Не забравяй благостта Му,

Не забравяй обичта Му,

Не забравяй любовта Му.