1. Алилуия. Блажен онзи человек, който се бои от Господа и благоволи много в заповедите Му.
  2. Семето му ще бъде силно на земята. Родът на правите ще се благослови.
  3. Изобилие и богатство ще има в дома му и правдата му остава във век.
  4. Виделина изгрява в тъмнината за правите: милостив е и щедър, и праведен.
  5. Добрият человек помилва и дава на заем, устроява работите си с правосъдие.
  6. Наистина никога няма да се поколебае, в памет вечна ще бъде праведният.
  7. От зъл дух не ще се убои: сърцето му е твърдо, понеже се надее на Господа.
  8. Утвърдено е сърцето му: не ще се убои доде види падането на неприятелите си.
  9. Разпръсна, даде на сиромасите, правдата му остава във век. Рогът му ще се възвиси в слава.
  10. Нечестивият ще види и ще се разгневи. Ще поскърца със зъбите си, и ще изтае. Желанието на нечестивите ще погине.