(Псалом Давидов)

  1. Господ е пастир мой: не ще бъда в лишение.
  2. На зелени пасища ме упокоява, при тихи води ме води.
  3. Възвраща душата ми, води ме през пътеки на правда заради Името Си.
  4. И даже в дола на смъртната сянка, ако ходя, не ще се уплаша от зло; защото Ти Си с мене, Твоят жезъл и Твоята тояга, те ме утешават.
  5. Приготвяш пред мене трапеза срещу враговете ми, помазал Си с елей главата ми, чашата ми се прелива.
  6. Наистина благодат и милост ще ме следват през всичките дни на живота ми и ще живея в дома Господен на дълги дни.