Первому Певцу. Псалом Давидов

 1. Небесата разказват славата Божия и твърдта възвещава делото на ръцете му.
 2. Ден на ден казва слово и нощ на нощ изявява знание.
 3. Без говорене, без думи, без да се чуе гласът им.
 4. По всичката земя излезе вещанието им и до краищата на Вселената словесата им. В тях постави скиния за Слънцето,
 5. което излязва като младоженец из чертога си, радва се като юнак, за да тича в попрището.
 6. Излязването му е от край небето и обикалянето му до края негов, и от топлината му нищо не се скрива.
 7. Законът Господен е непорочен, възвраща душата. Свидетелството Господне е вярно, умъдрява простия.
 8. Повеленията Господни са прави, веселят сърцето. Заповедта Господня е светла, просвещава очите.
 9. Страхът Господен е чист, пребивава във век. Съдбите Господни са истинни, купно и праведни.
 10. Желателни повече от злато, и по-сладки от мед, и от капките на меден сок.
 11. Слугата ти още се и вразумява чрез тях. В опазването им въздаянието е голямо.
 12. Кой усеща съгрешенията си? Очисти ме от тайните съгрешения.
 13. А още предупази раба Си от гордост, да ме не обладае; тогаз ще бъда непорочен и ще бъда чист от голямо престъпление.
 14. Думите на устата ми и преговарянето на сърцето ми да бъдат угодни пред Тебе, Господи, крепосте моя и избавителю мой.