№ поред наименование на музикалното упражнение дата място музика текст
1. За небесния цар 1888 с. Хотанца, Русенско Учителя Учителя
2. Фир-фюр-фен – Благославяй 21.VIII.1922 Събора в Търново Учителя Учителя
3. Махар Бену Аба 3.XII.1922 Общ клас Учителя Учителя
4. Давай Давай 28.XII.1926 Общ клас Учителя Учителя
5. Аум Специален клас Учителя Учителя
6. Сила жива изворна 12.X.1922 Общ клас Учителя Учителя
7. Изгрява Слънцето 22.X.1922 Общ клас Учителя Учителя
8. Сладко медено 29.X.1922 Общ клас Учителя Учителя
9. Блага дума 5.XI.1922 Общ клас Учителя Учителя
10. Венир Бенир 5.XI.1922 Общ клас Учителя Учителя
11. Духът Божий 13.XI.1922 Общ клас Учителя Учителя
12. Скръбта си ти кажи 19.XI.1922 Общ клас Учителя Учителя
13. Сила жива 19.XI.1922 Общ клас Учителя Учителя
14. В зорите на живота 3.XII.1922 Общ клас Учителя Учителя
15. Мусала 3.XII.1922 Общ клас Учителя Учителя
16. Бог е Любов 10–17.XII.1922 Общ клас Учителя Учителя
17. Благост 19–26.XII.1923 Общ клас Учителя Учителя
18. Грее грее Пролетта 1924 Учителя Учителя
19. В мрак тъмнота 3.III.1926 Общ клас Учителя Учителя
20. Вехади 17.IV.1925 Общ клас Учителя Учителя
21. Имаше человек 30.X.1927 Общ клас Учителя Учителя
22. Вечер Сутрин 10.XII.1924 Общ клас Учителя Учителя
23. Кажи ми ти Истината 26.XI.1924 Общ клас Учителя Учителя
24. Светъл ден 16.IV.1924 Общ клас Учителя Учителя
25. Тъги скърби 16.IV.1924 Общ клас Учителя Учителя
26. Ходи ходи 23.IV.1924 Общ клас Учителя Учителя
27. Нева Сензу 1.V.1929 Общ клас Учителя Учителя
28. Благата Песен 27.III.1929 Общ клас Учителя Учителя
29. Киамет Зену 8.XII.1926 Общ клас Учителя Учителя
30. В начало бе Словото 5.XII.1924 Общ клас Учителя Учителя
31. Мислѝ, право мислѝ 6.VI.1926 Специален клас Учителя Учителя
32. Весел ти бъди 21.VIII.1929 Рила – Езерата Учителя Учителя
33. Вдъхновение 10.XII.1924 Общ клас Учителя Учителя
34. Запали се огънят 8.VIII.1933 Витоша – бивака Учителя Учителя
35. Добър ден 11.IX.1933 Учителя Учителя
36. Бершит Ба Декември 1932 Учителя Учителя
37. Малкият извор 21.I.1925 Общ клас Учителя Учителя
38. Сила живот здраве 7.I.1932 Учителя Учителя
39. Всичко в живота е постижимо 1933 Учителя Учителя
40. Химн на великата душа Лятото 1933 Учителя Учителя
41. Тъги скърби са богатство 7.XII.1927 Общ клас Учителя Учителя
42. Духът ми шепнеше това 19.I.1934 Специален клас Учителя Учителя
43. Песен на зората 1930 Учителя Учителя
44. При всичките условия 4.XI.1934 Учителя Учителя
45. Мога да кажа 20.III.1937 Учителя Учителя
46. Аз смея да кажа 1.IX.1935 Учителя Учителя
47. Да имаш вяра 9.X.1936 Учителя Учителя
48. В пустинята на живота 1934 Учителя Учителя
49. Сила здраве е богатство 3.I.1940 Учителя Учителя
50. Зов на планината 1937 Учителя Учителя
51. Цветята цъфтяха 22.I.1941 Учителя Учителя
52. Той иде 7.I.–5.II.1939 Изгрева Учителя Учителя
53. Песен на светлия път 1942 Учителя Учителя
54. До-ще ден 7.II.1940 Изгрева Учителя Учителя
55. Там далече 1937 Учителя Учителя
56. Пролет 8.I.1942 Изгрева Учителя Учителя
57. Денят иде 18.II.1938 Изгрева Учителя Учителя
58. Красив е животът 19.XI.1941 Изгрева Учителя Учителя
59. Радост и скръб 9–16.XI.1933 Изгрева Учителя Учителя
60. Слънчева песен – пчелица мушица 6.II.1935 Изгрева Учителя Учителя
61. Студът всичко дава 5–16.I.1934 Изгрева Учителя Учителя
62. Езикът на живата природа 18–19.X.1933 Учителя Учителя
63. Правда 15.IV.1943 Изгрева Учителя Учителя
64. Скитах се по гори и планини 1933 Учителя Учителя
65. Обетована земя 27.I.1933 Изгрева Учителя Учителя
66. Аин фаси 7.X.1931 Учителя Учителя
67. Буря 15.XII.1935 Учителя Учителя
68. Ставай дъще 1934 Учителя Учителя
69. Духай ветре (в две части): Учителя Учителя
– Божието слънце грее днес 1944 Мърчаево
– Хай-ди-ди 30.XII.1942 Изгрева
70. А бре синко 27.XI.1934 Изгрева Учителя Учителя
71. Бащина песен – Угледна мома 21.I.1935 Изгрева Учителя Учителя
72. Братство единство Учителя Учителя
73. Благославяй Учителя Учителя
74. Стани стани Учителя Учителя
75. Страдно душо Учителя Учителя
76. Благословен Господ Учителя Учителя
77. Мога да любя 1942 Учителя Учителя
78. Подмладяване По мотиви на учителя
79. Ранен час По мотиви на учителя
80. Пролетна песен По мотиви на учителя
81. Българска рапсодия 1934 Изгрева Учителя Учителя
82. Тема Америка Учителя Учителя
83. Българска идилия Първите години на школата „Опълченска“ 66 Учителя
84. Нели думах 27.X.1943 Изгрева Учителя Учителя
85. Тема Учителя
86. Мирът иде Първите години на школата Учителя
87. Мирът иде 21.XII.1933 Учителя Учителя
88. Тема 3.XII.1940 Изгрева Учителя
89. Марш на светлите сили 27.V.1936 Изгрева Учителя
90. Тема 27.I.1933 Изгрева Учителя
91. Бернан-аси 1936 Учителя
92. Мелодия 1933 Учителя
93. Песен на детето 1934 Учителя
94. Мелодия 17.XI.1934 Изгрева Учителя
95. Мелодия 1933 Учителя
96. Малкият планински извор 27.III.1937 Изгрева Учителя
97. Бог е Любов 25.II.1934 Изгрева Учителя Учителя
98. Към фир-фюр-фен Първите години на школата Учителя Учителя
99. Кажи ми, Светли Божи лъч 19.XII.1923 Общ клас Учителя Учителя
100. Кажи ми ти Истината Май 1942 Изгрева Учителя Учителя
101. Кажи ми ти Истината
(със соло, прибавено от ученик)
102. Тема 5.VII.1938 Изгрева Учителя
103. Пролетна песен без думи 9.III.1933 Изгрева Учителя
104. Вяра светла Първите години на школата Учителя Учителя
105. Играта на поточето 1933 Изгрева Учителя
106. Малката буболечица 27.V.1933 Изгрева Учителя Учителя
107. Тема Първите години на школата Учителя
108. Да бих те слушал 14.III.1940 Изгрева Учителя Учителя
109. Вариации 27–29.I.1933 Изгрева Учителя
110. Мелодия 4.XI.1943 Специален клас Учителя
111. Тема Учителя
112. Радост 27.IV.1935 Изгрева Учителя Учителя
113. Мелодия 17.XI.1934 Изгрева Учителя
114. Милост благост Първите години на школата Учителя Учителя
115. Тема – Ме-хейн 29.I.1941 Изгрева Учителя Учителя
116. Тема 28.V.1941 Общ клас Учителя
117. Тема 28.V.1941 Общ клас Учителя
118. Тема 1938 Изгрева Учителя
119. Пролетна песен 9.III.1933 Изгрева Учителя Ученик
120. Тема Първите години на школата Учителя
121. Новото битие Започната 1941 Изгрева Учителя Учителя
Завършена 1944 Мърчаево Учителя Учителя
122. Химн на Слънцето 5.V.1942 Изгрева Учителя Учителя
123. Вътрешният глас на Бога Нотирана 1943 Изгрева Учителя Учителя
124. Една вечна Истина, която е Бог на Любовта Нотирана 1943 Изгрева Учителя Учителя
125. Песента на ангелите 1943 Изгрева Учителя Учителя
126. Божията Любов ме озари 13.III.1943 Изгрева Учителя Учителя
127. Господи колко те обичам 22.VIII.1943 Изгрева Учителя Учителя
128. Моето Слънце днес ще изгрее Започната на 22.VIII.1943 Изгрева Учителя Учителя
Завършена на 17.VIII.1944 Мърчаево Учителя Учителя
129. Кажи ми светли Божи лъч 26.V.1943 Изгрева Учителя Учителя
130. Ти ще сполучиш в живота 24.I.1941 Изгрева Учителя Учителя
131. Отче наш, не ни въвеждай в изкушение 17.VIII.1944 Мърчаево Учителя Учителя
132. Ще се развеселя Учителя Исайя
133. Странник съм в този свят 16.VI.1941 Витоша – бивака Учителя Учителя
134. Песен за двете сестри (последна и недовършена) 1944 Мърчаево Учителя Учителя
135. Песен на гласните букви Гласово музикално упражнение от Учителя
136. Паневритмия (двигателни упражнения, придружени с музика) Започната 1927 Изгрева Учителя
Завършена 1942 Изгрева Учителя
Пробуждане Учителя Ученичка
Примирение Учителя Ученичка
Даване Учителя Ученичка
Възлизане Учителя Ученичка
Дигане Учителя Ученичка
Отваряне Учителя Ученичка
Освобождение Учителя Ученичка
Пляскане Учителя Ученичка
Чистене Учителя Ученичка
Летене Учителя Ученичка
Евера Учителя Ученичка
Скачане Изгрева Учителя Учителя
Тъкане Учителя Ученичка
Мисли Учителя Учителя
Аум Учителя Учителя
Изгрява слънцето Учителя Учителя
Квадрат Учителя Ученичка
Красота Учителя Ученичка
Подвижност Учителя Ученичка
Побеждаване Учителя Ученичка
Радост на земята (люлеене) Учителя Ученичка
Запознаване Учителя Ученичка
Хубав ден Учителя Ученичка
Колко сме доволни Учителя Ученичка
Стъпка по стъпка Учителя Ученичка
На ранина Учителя Ученичка
Дишане Учителя Учителя
Промисъл – формула Учителя
Прибавка: Пентаграм Учителя Ученичка
Слънчеви лъчи 1942 Изгрева Учителя Учителя
137. Зората на новия живот Учителя Ученик
138. Излязъл е сеяч Учителя Ученик
139. Изгрява ден тържествено Учителя Ученик
140. Събуди се братко Учителя Ученик
141. Любовта е извор Учителя Ученик
142. Изгрей ти мое слънце Учителя Ученик
143. Шуми Учителя Ученик
144. Напред да ходим смело Учителя Ученик
145. На Учителя Ученик
146. Милосърдието Ученик
147. Сърдечен зов 1917 Фронта при Добро поле Ученик
148. Време е да вървим Ученик
149. Поздрав на Учителя Ученик
150. Сине мой, пази живота 2.V.1922 Ученик
151. Росна капка Ученик
152. Напред, чада, напред Ученик
153. Славейчета горски Ученик
154. Небето се отваря Ученик
155. О, Учителю благати Ученичка
156. Към Сион 2.II.1918 Ученик
157. Дързост в Христа 1.VIII.1921 Ученик
158. На белия цвят 9.IV.1922 Музикант
159. Нови дрехи 1.VI.1922 Музикант
160. На Христа запейте 15.III.1921 Ученик

Етимология на думата паневритмия: Езиковият произход на тази дума се състои от три корена: „пан“ – означава „все“, „всичко“, „всеобщ“; „ев“ – от лат. „еу“, означава „истински“, „висш“, „това, от което излиза всичко“; „ритъм“ – правилност в движението. Пан – ев – ритмия означава всеобщ висш ритъм.

Забележка за паневритмията: Упражненията не са давани така, както са подредени сега. В този ред са подредени и впоследствие се играят така, след като става отпечатването им през 1938 г. В подреждането са взели участие: Учителя, Боян Боев и други ученици на школата. Последното упражнение „Слънчеви лъчи“ е дадено през 1942 г. Така паневритмията добива своя завършен вид. Текстът в упражненията е написан от ученичката Олга Славчева по указания на Учителя. Само три от упражненията са с текст от Учителя: „Аум“, „Изгрява Слънцето“ и „Мисли“. Георги Радев е направил леки корекции в текста на О. Славчева. За подробности вж. разказите на Е. Андреева в поредицата „Изгревът...“ със съставител Вергилий Кръстев.