Господи, Боже наш, да възлезе молбата ни пред Твоето лице, да дойде Духът Ти и да прозябне Словото Ти до нашите сърца, заради любовта Си, с която си ни възлюбил.

Благи небесен баща, Ава Отче, да дойде Твоето Царство, да бъде Твоята воля, да се освети Твоето име на земята. Това е желанието на нашата душа, това е нуждата, която постоянно усещаме в тоя свят.

Велики Господи, на всяка сила и крепост, застани за делото Си, преклони сърцата на всички, които си избрал да се назоват начатък на Твоята слава и величие.

Благи Господи наш, ръководи ни с милостивата Си ръка, просвещавай ни да се не отклоняваме от Словото Ти, да не престъпваме закона Ти.

Води ни като добър пастир през зелените пасбища и при бистрите потоци.

Единият Ти, Господ и Спасител на света, знаен преди всичките векове на светлината, Един в заращата виделина на нашия живот, благоволи да разшириш нашата душа, да възрастиш нашия дух, да възродиш нашето сърце, да просветиш нашия ум, да можем да Те славим сега и всякога и през всичките векове.

АМИН.