Господи, Боже, Спасителю наш, на всяка сила и крепост, на всяка истина и любов, на всяка държава и власт, извор на всички добрини в живота ни.

Изпроводи ни благия Си Дух да ни ръководи и крепи в пътя на живота, да ни просвещава умовете, да ни озарява сърцата, да ни дава сила и живот да струваме добрата Ти воля.

Прости прегрешенията, които изповядваме пред Тебе, те ни отдалечиха от Твоята бащинска любов.

Изличи ги от книгата на Твоите възпоменания и ни дарувай мира на Твоя Дух.

Направи сега да просветне лицето Ти върху нас, да сме образ на Твоята любов, вестители на Твоята истина и служители на Твоята правда.

Благослови този народ, между който живеем, благослови нашите братя и сестри, с които се подвизаваме в този път, благослови всички майки и бащи, които вършат Твоята воля.

Чуй гласа на всички страдащи по лицето на земята и ги благослови.

Благослови Учителя ни, който ни води в Твоя свят път.

Благословен си Ти, Господи, Боже наш, благословено е Твоето име от веки, защото Ти си пътят, истината и животът и освен Тебе няма други Бог, Ти си само Един.

АМИН.