663 сканирани материала в 187 GiB

2010-04-28

В раздела за изтегляне на пакети е публикуван торент с 663 сканирани материала (основно книги) в 187 GiB суров необработен вид. Материалът е от личен архив и все още е неорганизиран. С течение на времето ще се включи в Библиотека Триъгълник.

Нов triangle.bg. Каталог. Визия

2009-01-28

Публикувана е визия за бъдещето на triangle.bg, както и началото на подготовката на новия triangle.bg и на каталога за беседи и книги.

Достъп до хранилището на triangle.bg

2009-01-07

За улесняване на използването на данните и системата на triangle.bg, хранилището на проекта се отваря за четене. Основните точки за достъп (описани и в страницата с техническа информация) са:

Добавена книжка: Окултна хигиена

2008-12-06

Добавена е книжката Окултна хигиена, съдържаща едноименната беседа в стар правопис.

Отбелязване на неналични беседи и подобрена начална страница

2008-12-05
  • Навсякъде при връзка към беседа или опис на беседа вече има червен кръст, когато беседата не е налична като текст в сайта.
  • Подобрено оформление на първата страница, както и други малки подобрения в цялостното оформление на сайта.

Абонамент за получаване по мейл на новости

2008-12-04

Добавена е страница за абониране за новости в triangle.bg.

Поправено отпечатване на страници

2008-12-04

При отпечатване на беседи във Firefox целия текст след първата страница се отрязваше. Сега това е поправено, както и оформлението при отпечатване на страница е подобрено.

triangle.bg е възстановен

2008-10-01

Близо месец triangle.bg не беше достъпен и се използваше стария домейн beinsadouno.info. От днес проблемът е напълно разрешен и ще бъде продължено с подобряването на сайта.

Добавена възможност за търсене в съдържанието

2008-01-10

Добавена е страница за търсене, с възможност за търсене на различни словоформи на думи.

Добавени книги

2007-11-19

Добавени са следните книги:

Добавена е книга: Разумният живот

2007-09-07

Добавена е книгата „Разумният живот“.

Добавено съдържание на книга: Последното място

2007-08-24

Добавено е съдържанието на книгата „Последното място“.

Добавено съдържание на книга: Настанало е Царството Божие

2007-06-04

Добавено е съдържанието на книгата „Настанало е Царството Божие“.

Добавено съдържание на книга: Поучаваше ги

2007-05-15

Добавено е съдържанието на книгата „Поучаваше ги“.

Добавено съдържание на книга: Новиятъ човѣкъ

2007-05-13

Добавено е съдържанието на книгата „Новиятъ човѣкъ“.

Добавено съдържание на книга: Все що е писано

2007-05-04

Добавено е съдържанието на книгата „Все що е писано“.

Добавено съдържание на книга

2007-04-30

След дълъг застой е добавено съдържанието на книгата „Радостта“.

Нов дизайн

2006-09-22

По инициатива на дизайнерско студио сайтът вече има по-съвременен дизайн.

Ново издание за изтегляне: 20060806

2006-08-06

Най-голямата промяна спрямо предишното издание от преди повече от година е добавянето на голям брой от книгите на ИК „Жануа-98“. Други видими новости са страница с пълен списък на описаните беседи и търсене в заглавията им и списък на темите за писане, давани в беседите.

Връзки към пакетите за изтегляне може да се намерят в раздела „Разпространение“ на началната страница.

triangle.bg

2006-07-30

Домейнът на сайта вече е triangle.bg. За целта се наложи започване на процес на регистриране на търговска марка на физическо лице „triangle.bg“.

Теми за писане

2006-07-20

Добавена е страница с дадени и обсъждани в беседите теми за писане, засега в непълен и неподреден вид.

Страница за търсене в заглавията

2006-07-12

Добавена е страница за търсене в заглавията на беседите изцяло в браузъра. Работи по-добре на по-бързи компютри.

Добавена връзка

2006-07-07

Добавена е връзка към онлайн библиотеката на Общество Бяло Братство.

Уточнения

2006-07-07

Библиотека „Триъгълник“ не е инструмент на някоя организация.

Преди публикуването в сайта на книгите на ИК „Жануа ’98“ издателството беше уведомено и те не са опитвали да спрат публикуването, нито са го насърчавали.

Ново име: Библиотека „Триъгълник“

2006-07-07

Името на библиотеката е сменено на Библиотека „Триъгълник“. Използването на името „Беинса Дуно“ беше грешка, която сега се поправя.

Добавени чертежи

2006-07-06

Добавени са във формат SVG чертежи към следните книги:

Добавени чертежи

2006-06-25

Добавени са във формат SVG чертежи към следните книги:

Добавени сайтове за Паневритмия

2006-06-25

Добавени са препратки към 2 сайта за Паневритмия: http://www.panevritmia.org/ и http://www.panevritmiyabg.org/.

Добавени чертежи към книгите „Запалена свещ“ и „Божественият импулс“

2006-06-13

Добавени са във формат SVG 17 чертежа към лекциите от книгата Запалена свещ и 41 чертежа към лекциите на книгата Божественият импулс.

Добавени чертежи към книгата „Вечният порядък“

2006-06-02

Добавени са във формат SVG всички 35 чертежа към лекциите от книгата Вечният порядък.

Добавени чертежи към книги от специалния клас

2006-05-19

Добавени са във формат SVG чертежите към лекциите от следните книги:

Добавяне на връзка към сайт с нотирана музика на Учителя

2006-04-30

Към външните сайтове е добавена връзка към Музика в ноти от Учителя Петър Дънов.

Добавени фигури към книгата „Скръб и радост“

2006-05-19

Добавени са във формат SVG всички 75 фигури към лекциите от книгата Скръб и радост.

Добавени фигури към книгата „Възможности в живота“

2006-02-19

Добавени са във формат SVG всички 56 фигури към лекциите от книгата Възможности в живота.

Добавяне на връзка към сайтове на чужди езици

2006-02-14

Към външните сайтове са добавени връзки към:

Добавени фигури към книгата „Основният тон“

2006-02-11

Добавени са във формат SVG всички 22 фигури към лекциите от книгата Основният тон.

Добавени фигури към книгата „Съществувание, живот и отношение“

2006-02-04

Добавени са във формат SVG всички 80 фигури към лекциите от книгата Съществувание, живот и отношение.

Добавени фигури

2006-01-12

Добавени са във формат SVG всички 179 фигури към лекциите от книгата Пътят на доброто.

Добавяне на връзка към книги на Рудолф Щайнер

2006-01-05

Към външните сайтове е добавена връзка към книги на Рудолф Щайнер.

Добавяне на препратки към вътрешни страници на други сайтове

2006-01-02

Към някои външни сайтове в началната страница са добавени препратки към техни вътрешни страници с допълнителен материал.

Нови описания на книги

2005-12-21

Добавени са описания на следните книги на ИК „Жануа-98“:

Друг сървър и формуляр за търсене

2005-11-26
  • Сайтът е преместен на друг сървър със значително по-бавна скорост.
  • Добавен е формуляр в началната страница за търсене с Google в сайта.

„Пътят на ученика“ – добавени фигури

2005-10-17

Добавени са фигури към следните беседи от книгата „Пътят на ученика“:

За формат на фигурите се използва SVG, като файловете са превърнати в PNG при публикуване.

Микроформат за текстовете

2005-10-15

Всички текстове вече използват новите правила за маркиране на текста, описани в техническата информация. Това е подготовка за създаването на семантична мрежа в текста на беседите, но вместо RDF се използва микроформат.

Емисия на промените във формат Atom 1.0

2005-10-07

В този списък на промените ще се отбелязват предимно видими промени. Форматът Atom 1.0 е избран като най-добър за такива цели. RSS 2.0 няма да се поддържа.