[Копирана:] Дънов, Петър Константинов. Солта. // Мултимедиен компактдиск Петър Дънов. София, Издателска къща „Хелиопол“, 1998.

 1. Солта
  25 март 1917 г. [опис]

 2. Виделината
  1 април 1917 г. [опис]

 3. Рождението
  25 декември 1915 г. [опис]

 4. Двамата господари
  21 януари 1917 г. [опис]

 5. Разделеното царство
  8 декември 1918 г. [опис]

 6. Изгряващото слънце
  4 май 1919 г. [опис]

 7. Светило на тялото
  11 май 1919 г. [опис]

 8. Гредата
  18 май 1919 г. [опис]

 9. Трапезата на Новия Завет
  25 май 1919 г. [опис]

 10. Отхвърленият камък
  1 юни 1919 г. [опис]

 11. Гърбавата жена
  8 юни 1919 г. [опис]

 12. Учител и Господ
  15 юни 1919 г. [опис]

 13. Малкият закон
  22 юни 1919 г. [опис]

 14. Старият книжник
  29 юни 1919 г. [опис]

 15. Двамата свидетели
  16 ноември 1919 г. [опис]

 16. Денят на доброто
  21 декември 1919 г. [опис]

[подробности по изданието]