[Вариант:] Дънов, Петър Константинов. Ново разбиране. Утринни Слова. Година II (1932–1933). Том I. София, 1949.

[съдържание]