[Копирана:] Дънов, Петър Константинов. Първият момент на Любовта. // Мултимедиен компактдиск Петър Дънов. София, Издателска къща „Хелиопол“, 1998.

Текстът на беседите е взет от диска на Хелиопол

[съдържание]