[Копирана:] Дънов, Петър Константинов. Първият момент на Любовта. // Мултимедиен компактдиск Петър Дънов. София, Издателска къща „Хелиопол“, 1998.

 1. Първият момент на Любовта
  24 септември 1939 г. [опис]

 2. На Него можем да разчитаме
  1 октомври 1939 г. [опис]

 3. Ободрителни мисли, чувства и постъпки
  8 октомври 1939 г. [опис]

 4. Слуги на Божествения ум и на Божественото сърце
  15 октомври 1939 г. [опис]

 5. Ще бъдат опитани
  5 ноември 1939 г. [опис]

 6. Намиране изгубената дума
  12 ноември 1939 г. [опис]

 7. При Бога, ангелите и добрите хора
  19 ноември 1939 г. [опис]

 8. Път към изгубената дума
  26 ноември 1939 г. [опис]

 9. Победата на Доброто
  3 декември 1939 г. [опис]

 10. Посещение на Бога. Работа и учение
  10 декември 1939 г. [опис]

 11. Аз, ти, Той
  17 декември 1939 г. [опис]

 12. Даром
  24 декември 1939 г. [опис]

 13. Два момента
  7 януари 1940 г. [опис]

 14. Служене на Бога
  14 януари 1940 г. [опис]

 15. Един ден
  28 януари 1940 г. [опис]

 16. Постиженията на човека
  4 февруари 1940 г. [опис]

 17. Без кал
  11 февруари 1940 г. [опис]

 18. Добрият път
  18 февруари 1940 г. [опис]

[подробности по изданието]