[Копирана:] Дънов, Петър Константинов. Благословен. Неделни беседи (1941–1942). Първо издание. Кърджали, Издателство „Урания“ и Издателство „АСК-93“, 1998. 430 с. ISBN 954-9589-07-2.

Бележки от книгата:

Издателският екип изказва благодарност на всички, които с цената на лишения, граничещи с героизъм, запазиха за поколенията безценното Слово на Учителя. Благодарим на стенографките Паша Теодорова (1888–1972), Савка Керемидчиева (1901–1945), Елена Андреева (1899–1990) и на съхранявалите го през годините българи.

Да бъде благословен самоотверженият им труд.

Автентичността на стенографските записи е запазена.

Всяко Божие слово е опитано. То е щит за тези, които уповават на него. Не притуряй на неговите думи, за да те не обличи и се покажеш лъжец. (Прит. 30; 5, 6)

Бележки от книгата:

Компютърен набор и правопис: Стоил Янев

Коректори: Стоил Янев, Христо Андонов

Графично оформление: Николай Колев, Стойко Стойчев

Добронамерено и с разбиране съдействаха: Стойко Стоянов, Минка Андонова

Координатор по отпечатването на неиздаденото до този момент Слово на Учителя: Вергилий Кръстев

[съдържание]