[Копирана:] Дънов, Петър Константинов. Плодовете на Любовта. // Мултимедиен компактдиск Петър Дънов. София, Издателска къща „Хелиопол“, 1998.

 1. Плодовете на Любовта
  21 февруари 1943 г. [опис]

 2. Трите пътя
  28 февруари 1943 г. [опис]

 3. Новата идея
  7 март 1943 г. [опис]

 4. На първо място
  21 март 1943 г. [опис]

 5. Два пъти родени
  28 март 1943 г. [опис]

 6. Двата велики закона
  4 април 1943 г. [опис]

 7. Слуги, ученици, синове
  25 април 1943 г. [опис]

 8. Близо е
  2 май 1943 г. [опис]

 9. Любовта е музика
  9 май 1943 г. [опис]

 10. В любещите ръце
  16 май 1943 г. [опис]

 11. Два метода
  23 май 1943 г. [опис]

 12. Път на избавление
  30 май 1943 г. [опис]

 13. Числото тринадесет
  6 юни 1943 г. [опис]

 14. Сила и слабост
  13 юни 1943 г. [опис]

 15. Религиозни и духовни хора
  20 юни 1943 г. [опис]

 16. Четирите струни
  11 юли 1943 г. [опис]

 17. Добро слушане
  1 август 1943 г. [опис]

[подробности по изданието]