[Копирана:] Дънов, Петър Константинов. Духът и плътта. Сила и Живот. Втора серия. // Мултимедиен компактдиск Петър Дънов. София, Издателска къща „Хелиопол“, 1998.

 1. Духът и плътта. Приливи и отливи в живота
  2 ноември 1914 г. [опис]

 2. Новото основание
  10 май 1915 г. [опис]

 3. Великден
  22 март 1915 г. [опис]

 4. Многоценният бисер
  19 април 1915 г. [опис]

 5. Учителите
  7 декември 1914 г. [опис]

 6. Словесното мляко
  16 ноември 1914 г. [опис]

 7. Стари и нови мехове
  12 юли 1915 г. [опис]

 8. Свобода на Духа
  23 август 1915 г. [опис]

 9. Божественият Промисъл
  24 май 1915 г. [опис]

 10. Истината
  24 април 1916 г. [опис]

 11. Марта и Мария
  14 януари 1917 г. [опис]

 12. Растете в благодат!
  7 януари 1917 г. [опис]

 13. Децата
  11 февруари 1917 г. [опис]

 14. Блажените
  4 февруари 1917 г. [опис]

[подробности по изданието]