Неделни беседи

 1. Ето човекът (Сила и Живот. Първа серия. София, 1998)
  14 беседи от 16 март 1914 г. до 19 октомври 1914 г.

  Заменена от:

  Ето човекът! (Сила и Живот. Първа серия. София, 1999)
  14 беседи от 16 март 1914 г. до 19 октомври 1914 г.

 2. Духът и плътта (Сила и Живот. Втора серия. София, 1998)
  14 беседи от 2 ноември 1914 г. до 11 февруари 1917 г.

  Заменена от:

  Духът и плътта (Сила и Живот. Втора серия. София, 1999)
  16 беседи от 2 ноември 1914 г. до 11 февруари 1917 г.

 3. Солта (София, 1998)
  16 беседи от 25 декември 1915 г. до 21 декември 1919 г.

  Заменена от:

  Солта (Сила и Живот. Трета серия. София, 1999)
  14 беседи от 25 март 1917 г. до 21 декември 1919 г.

 4. Братя и сестри в Христа (Сила и Живот. Четвърта серия. София, 1998)
  14 беседи от 9 октомври 1921 г. до 8 януари 1922 г.

  Заменена от:

  Братя и сестри на Христа (Сила и Живот. Четвърта серия. София, 2000)
  14 беседи от 9 октомври 1921 г. до 8 януари 1922 г.

 5. Защо твоите ученици ядат и пият (Сила и Живот. Пета серия. София, 1998)
  25 беседи от 15 януари 1922 г. до 30 юли 1922 г.

  Заменена от:

  Защо твоите ученици ядат и пият (Сила и Живот. Пета серия. София, 2000)
  25 беседи от 15 януари 1922 г. до 30 юли 1922 г.

Общ окултен клас

 1. Трите живота (София, 1998)
  23 беседи от 24 февруари 1922 г. до 3 август 1922 г.

  Заменена от:

  Трите живота (Общ окултен клас. I школна година (1922). Кърджали, 1999)
  23 беседи от 24 февруари 1922 г. до 3 август 1922 г.

Специален клас

 1. Двата пътя (София, 1998)
  12 беседи от 24 февруари 1922 г. до 17 май 1922 г.

  Заменена от:

  Двата пътя (Младежки окултен клас (1922). Кърджали, 1999)
  21 беседи от 24 февруари 1922 г. до 2 август 1922 г.

Утринни слова

 1. Първият момент на Любовта (София, 1998)
  18 беседи от 24 септември 1939 г. до 18 февруари 1940 г.

  Заменена от:

  Първият момент на Любовта (Утринни Слова. Година IX (1939–1940). Том I. София, 1997)
  18 беседи от 24 септември 1939 г. до 18 февруари 1940 г.

 2. Обичайте и радвайте се (София, 1998)
  17 беседи от 25 февруари 1940 г. до 21 юли 1940 г.

  Заменена от:

  Обичайте и радвайте се (Утринни Слова. Година IX (1939–1940). Том II. София, 1997)
  17 беседи от 25 февруари 1940 г. до 14 юли 1940 г.

 3. Последното добро (София, 1998)
  15 беседи от 5 октомври 1941 г. до 29 март 1942 г.

  Заменена от:

  Последното добро (Утринни слова (1941–1942). Том I. София, 1997)
  14 беседи от 5 октомври 1941 г. до 29 март 1942 г.

 4. Близо и далеч (София, 1998)
  15 беседи от 5 април 1942 г. до 16 август 1942 г.

  Заменена от:

  Близо и далеч (Утринни Слова. Единадесета година (1941–1942). Том II. София, 1997)
  15 беседи от 5 април 1942 г. до 16 август 1942 г.

 5. Плодовете на Любовта (София, 1998)
  17 беседи от 21 февруари 1943 г. до 1 август 1943 г.

  Заменена от:

  Плодовете на Любовта (Утринни Слова. Година XII (1942–1943). Том II. София, 1997)
  17 беседи от 21 февруари 1943 г. до 1 август 1943 г.

Други книги

 1. Молитвеник (Молитви, формули, наряди, песни и упражнения, дадени от Учителя Петър Дънов. София, 1995)